Texter

Ladda ner sångtexter som pdf:
Jag löper mot målet
En källa flyter fram
Du ger mig vad mitt hjärta begär
Genom blodet
I det namnet
I Din härlighet
Come fill this place
Du är den levande Guden
Här vid Ditt kors
Du är så underbar
Vi tillhör miraklernas Gud
Här inför Dig
Jag vill prisa Dig
Tiden är inne
Ladda ner sångtexter som pdf:
Du är i goda händer
Halleluja jag är frälst av nåd
För mig tillbaka till Golgata kors
Följ mig
Herre, vilken kärlek
Jag vet att han lever
Jag vill vara i din atmosfär
Lev i förnyelse
Skall du vara med oss den dagen
Med min mun vill jag välsigna
Han gav mig nåden att leva
Sänk dig ner
Oh, halleluja glädjen bara flödar
Vi måste gripas av Hans kärlek
Gud är så god emot dig
Vilken dag