Ansgar

Missionsflyget Ansgar har blivit något av en symbol för det nordiska missionsfolket.
Det vittnar om missionsledningarnas initiativkraft och resurser.
(klicka för större bilder)

Ansgar

(I mitten på gruppfotot sitter Dan-Jakob på mamma Miriams arm 9 månader gammal.)

Sedan 1945 har det hjälpt hundratals nordiska missionärer hem till nödvändig rekreation efter krigsårens svåra påfrestningar. Under efterkrigsårens ofta kaotiska förhållanden inom den internationella samfärdseln hade annars många av dem fått vänta så länge på avlösning, att hälsan, ja, i vissa fall livet äventyrats.

På den stora bilden nedan står Ansgar färdig för start från Bromma flygplats februari 1949. Befälhavare var den välkände Greve Carl Gustaf von Rosen. Hundratals missionsvänner har följt missionärerna till flygplatsen och sången från den stora skaran överröstar motorernas dån.

Ansgar

Emblemet för Nordiskt Missionsflyg- Scandinavien Missionary Flights. (Bilden till vänster.)
Ansgar används idag inom havsövervakning i det sydafrikanska försvaret. Nu med turbopropmotorer (Bilden till höger.)

nmfl1      Ansgar nu

Missionsflyget Ansgar är en pärla med stark nostalgi, enligt Svensk Flyghistorik.