Lewi Pethrus – Guds egen lille entreprenör

Se även:
Om Lewi Pethrus
Lewi Pethrus liv i bilder
Lewi Pethrus sista predikan


Den första tiden

Lewi Pethrus (Petrus Lewi Johanson) föddes 11 mars 1884 i Vargön sydost om Vänersborg. Redan som trettonåring började han arbeta på Wargöns AB, som vid 1900-talets början var ett av norra Europas största skogsindustriföretag. När Lewi hade fyllt 16 år flyttade han 1900 till Norge där han arbetade på en fabrik och predikade på fritiden. Efter tre år i Norge kom han till Bengtsfors i Dalsland där han blev baptistpastor. 1904 började han sedan studera vid Betelseminariet i Stockholm. Tre år senare blev han pastor i Lidköpings baptistförsamling där han stannade som pastor i fyra år fram till 1910.

Lewis vägskäl

Den 7 januari 1907 kom posttjänstemannen som bodde ovanför Lewi i Lidköping till honom med en artikel från Dagens Nyheter som han trodde skulle intressera Lewi. Den handlade om en väckelse som hade startat i Kristiania (dagens Oslo). Lewi bestämde sig för att åka dit och gick till Tabernaklet  där pastor T.B Barratt skulle predika. Efter predikan reste sig den unge Lewi och utgöt sitt hjärta och bekände alla sina tillkortakommanden. En stund senare i eftermötet kommer Barratt ner till Lewi och böjde knä bredvid honom och frågar honom tre frågor som blev avgörande för Lewi och hans fortsatta tjänst för Gud. Frågorna var dessa: Vill du bli vad som helst för Jesus? Vill du göra vad som helst för Jesus? Vill du gå vart som helst för Jesus? Lewi har senare berättat att han där och då tänkte för sig själv: “Om jag svarar nej på dessa frågor kommer jag att bli olycklig hela livet”. Vägvalet blev allvarligt för honom. Men han svarade ja på frågorna och har senare återberättat hur han då kände att hans inre fylldes av frid.

Den fortsatta tjänsten

1910 grundades Filadelfiaförsamlingen som Stockholms sjunde baptistförsamling. 1911 blev han pastor och föreståndare i samma församling. Han skulle komma att leda församlingen fram till 1958. 1911 hyrde församlingen det gamla danspalatset Nalen (Grand National). 1913 uteslöts Filadelfiaförsamlingen ur Svenska Baptistförbundet. Församlingens första lokal låg i en källare på Uppsalagatan (nuvarande Gästrikegatan 11). I april 1913 gifte sig Lewi med Lydia Josefine Danielsen i Baptistmenigheten Betania i norska Kragerö. De fick nio barn tillsammans. 1918 inköptes en lokal till församlingen på Sveavägen 45 (nuvarande biografen Grand). Den invigdes i september 1921. Lewi var 1926 drivande vid församlingens köp av Rörstrands Slott som sedan byggdes ihop med Filadelfiakyrkan.

Nyhem och Filadelfia

Lewi var med och grundade Nyhemsveckan som från starten 1917 och under konferensens första år kallades Kölingaredsveckan. Han tog också initiativ till byggandet av Filadelfiakyrkan i Stockholm(1929-1930) som då var Stockholms största samlingslokal och Europas största frikyrkobyggnad. Lewi var dessutom en drivande kraft bakom inköpet av Kaggeholms slott på Helgö i Ekerö kommun 1939 där det i dag bedrivs folkhögskoleverksamhet.

Dagen och IBRA

Lewi startade dagstidningen Dagen 1945 och var från starten tidningens chefredaktör. 1948 fick han idén att starta en reklamfinansierad radiostation, IBRA Radio. Motståndet från Sveriges Radio var kompakt på grund av att sändningarna från Filadelfiakyrkan innehöll vittnesbörd om helanden. På det sättet var han också delaktig i att bryta radiomonopolet i Sverige. IBRA Radio blev den första svenska piratradiostationen. 1955 startade sedan de internationella sändningarna från Tanger i Marocko. IBRA Media (som bolaget heter i dag) har varit och är ett effektivt redskap när det gäller att sprida evangeliet om Jesus via radio och TV i praktiskt taget hela världen.

LP-stiftelsen och KDS

1959 startades Lewi Pethrus stiftelse för filantropisk verksamhet, mer känd som LP-stiftelsen. Verksamheten bestod av värmestugor, behandlingshem och en möbelindustri. När stiftelsen stod på höjdpunkten av sin verksamhet betraktades den som en av de mest framgångsrika inom rehabilitering av narkomaner och alkoholister enligt religionssociologen och professorn Berndt Gustafsson. 1964 grundade Lewi Pethrus och Birger Ekstedt partiet Kristen Demokratisk Samling. Lewi tog även initiativet till pingstbanken Samspar.

Världspingstkonferensen och Jesusfolket

Bland de saker som Lewi tog initiativ till finns även Världspingstkonferenserna som samlade olika pingstsamfund och pingstkarismatiska kyrkor från hela världen. Han fångade tidigt upp tecken på den karismatiska väckelsen och genom tidningen Dagen kunde han förmedla influenser ut till den svenska kristenheten. Den karismatiska väckelsen vann förståelse inom pingstförsamlingarna, men den fick också ett relativt stort inträde i Svenska Kyrkan. 1972 bjöd Lewi in Jesusfolket som var en samling omvända hippies och narkomaner till pingströrelsens Nyhemskonferens.

Människorna runt Lewi

Lewi hade genom alla år ett gott förhållande till Svenska Kyrkan. När pingströrelsen skulle skicka ut sina första missionärer till Afrika, exempelvis till Belgiska Kongo, var det den dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom som utfärdade den rekommendation som den belgiska regeringen krävde.

Lewi var en stark samhällsdebattör och deltog i radio- och tv-sända debatter med bland annat DN-chefen Herbert Tingsten och författaren Wilhelm Moberg. 1949 blev Lewi teologie hedersdoktor vid Wheaton College i Illinois, USA. I samband med sin 90-årsdag, fick han ta emot Vasaorden av Kung Carl XVI Gustaf. Utmärkelsen tillkom på initiativ av dåvarande ärkebiskopen Olof Sundby som också var högtidstalare på Lewis 90-årsdag. Sundby talade även på Lewis begravningsakt i Filadelfiakyrkan 1974. Några andra av Lewis personliga vänner var biskopen i Skara stift, Sven Danell, och högerledaren Jarl Hjalmarsson.

Ett liv summeras

Många har säkert tänkt att han var rik materiellt sett, men vid hans bortgång visade det sig att summan på kontot var endast några tusenlappar. Han tog ingen ersättning för predikoresor han gjorde, inte heller någon royalty för mer än 50 böcker han författade. Även som chefredaktör under många år på Tidningen Dagen undvek han att ha någon lön.
Hans begravning i Filadelfiakyrkan kom att likna en statsbegravning.
Tusentals människor var med och tog avsked och kantade kortegevägen till Solna kyrkogård.

Det finns mycket mer att säga om morfar Lewi och jag håller med den person som vid något tillfälle myntat orden att ”Lewi Pethrus var Guds egen lille entreprenör”.

Sammanställt av Dan-Jakob Pethrus