Lewi Pethrus

lp_topp

Se även:
Lewi Pethrus – Guds egen lille entreprenör (Sammanställning av Dan-Jakob)
Lewi Pethrus liv i bilder
Lewi Pethrus sista predikan

Jag är oerhört tacksam till Gud att jag fick ha Lewi Pethrus till morfar.
Jag har känt mig buren av den välsignelse han gav mig i form av vägledning, samtal, uppmuntran och gemenskap.
Under åren som gått har där funnits ett beskydd i mitt liv, givetvis på grund av Guds nåd, men också av morfars välsignelse.
Frukten av hans liv innebar att jag lärde mig att se framåt och han talade många gånger om att inte fastna i religiösa former och felaktig tradition.
Jag hade förmånen att vara hos Lewi strax innan han gick till mötet där han skulle predika sin sista predikan med titeln ”Att vinna en och en”. Den stunden i hemmet där han bodde blev mycket avgörande för min framtid och tjänst för Gud. Vi samtalade en stund, vi bad tillsammans och han välsignade mig.
I den stunden upplevde jag att Gud präglade in något som fortfarande sitter bergfast i mig. Jag upplevde att en välsignelse sköts in i mig.Jag önskar dig det bästa jag kan ge dig och det är Guds välsignelse.
Jag citerar det bibelord som morfar Lewi ofta använde i olika sammanhang: ”Gud med oss”
/Dan-Jakob

Om Lewi Pethrus:

Lewi Pethrus föddes på Vargön, strax utanför Vänersborg den 11 mars 1884. Hans föräldrahem var fattigt, men både mamman och pappan tillhörde baptisterna – som var mycket förföljda under senare delen av 1800-talet.
   Sin första predikan höll Lewi Pethrus i baptistförsamlingen i Arendal i Norge 1902. Den var fem minuter lång. Samma år blev han andedöpt, men förstod inte upplevelsen förrän pastor T. B. Barratt i Oslo fem år senare förklarade det hela för honom.
   ”Från den stunden var jag med i pingstväckelsen”, skrev Lewi Pethrus senare.
Lewi Pethrus kom till Stockholm i januari 1911, ditkallad av den dåvarande sjunde baptistförsamlingen, som också hette Filadelfia.
   Där hade de tungomålstalande stockholmsbaptisterna samlats. När församlingen bildades i slutet av augusti 1910 hade den bara 29 medlemmar; de var alla frukten av några möten som T. B. Barratt haft på Cirkus i Stockholm 1907. Lewi Pethrus hade flera gånger rest från arbetet med sin församling i Lidköping till huvudstaden, och Filadelfiaförsamlingen hyste ingen tvekan i sitt val av den 26-årige predikanten.

 

lp_lp_ung

Fotot från välkomstbroschyren till Lewi Pethrus välkomstpredikan i Stockholm.

 

Tillväxt med LP

Tillväxten sköt fart när Pethrus intog predikstolen. Det var under mycket små omständigheter den unge västgöten levde och verkade.
   Han bodde ofta över på ett hem för ungkarlar som han själv startat i Gamla stan. Ända tills några tanter i församlingen upptäckte att han fått lus, och därmed raskt ombesörjde en bättre bostad till den unge pastorn.
   Bara två år efter ankomsten till Filadelfiaförsamlingen uteslöts Pethrus och hans församling ur baptistsamfundet. Han anmärkte sedan vid flera tillfällen att hade det inte varit för baptistsamfundets vilja att skilja sig från de tungomålstalande, så hade han själv säkerligen förblivit trogen baptist hela livet. Uteslutningen skedde officiellt på grund av Filadelfiaförsamlingens friare nattvardsgång, men den verkliga orsaken var att man ville skilja sig från tungomålstalarna.
   För övrigt skedde denna splittring bara två veckor efter att Lewi Pethrus gift sig med norska Lydia från Kragerö.
   Under resten av 1910- och 20-talet ökade pingstväckelsen i kraft och antal. Under den här tiden fick också Pethrus och hans vänner löpa gatlopp i pressen.
   Som så många gånger förr gick kraftig tillväxt hand i hand med stark förföljelse. Ett år efter att Lewi Pethrus börjat sin tjänst hade församlingen 250 medlemmar. 1915 var man 860, 1920 1.800 och 1928 passerade medlemsantalet i Filadelfia 3.000. Sex år senare var man över 5.000 och 1940 passerade man 6.000.

 

Nytt trosprojekt

1930 invigdes Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan. Byggandet av den förnämliga frikyrkolokalen – Europas största vid den tiden – var ett trosprojekt av stora mått.
   Lewi Pethrus var initiativtagare till i stort sett alla stora pingstprojekt. Filadelfiakyrkan hade inte kommit till utan den mannens visioner och tro.
   Bokförlaget Filadelfia, modern till Dagengruppens förlag, startade Lewi Pethrus själv i sin lägenhet på tidigt 1910-tal. Han packade själv böckerna hemma på golvet – han hade inget bord. 1920 överlät han gratis förlaget till församlingen, trots några äldstebröders protester.
   Evangelii Härold startade han 1916, sedan alla andra frikyrkliga tidningar infört annonsbojkott. Den blev snabbt väckelsefolkets samlande organ. Drygt 15 år efter starten hade den en upplaga på över 60.000 exemplar.
   Den kristna dagstidningen Dagen började han propagera för 1935.
   Redan då anförde han att pingströrelsen behövde ett nytt trosprojekt, som var större än man förmådde klara i det naturliga.

 

lp_3pionjarer

Nordens tre pingstpionjärer: A Endersen från Danmark, T. B. Barratt från Norge och Lewi Pethrus.

 

Pethrus menade att pingstfolket behövde ett stort trosprojekt att sluta sig samman kring – risken var annars att man skulle slå sig till ro med de segrar man redan vunnit. Och det var den verkliga faran!
   Om detta att bli nedröstad av äldstekåren under flera år angående Dagen, skrev Lewi Pethrus så här:
”… den negativa inställningen från styrelsens sida var en stor prövning för mig. Det var inte bara detta, att inte projektet gick igenom, men den räddhågans ande som uppenbarade sig däri var för mig ett varsel som gick mig djupt till sinnes. Vår verksamhet hade alltifrån början varit en enda framryckning. Var den enhet och den glada segertro som alltid funnits bland vårt folk på väg att försvinna? Man syntes vilja slå sig till ro med de trosföretag som nu var fullbordade.”
   Det tog tio år att få igång Dagen, och när det väl gick var det inte med styrelsens eller äldstekårens hjälp, utan en affärsman från Falköping, den legendariske fabrikören K. G. Ottosson.

 

lp_familj

Lydia och Lewi Pethrus med sin imponerande barnaskara. Stående från vänster: Karl-Jacob, Miriam, Oliver, Dora, Ingemar. Sittande: Knut, Lydia, Rakel, Lewi, Lilien och Paul. Knut, Rakel och Paul var trillingar.

 

Hittade ledare

IBRA Radio gick samma väg. Efter tio års arbete drogs den evangelistiska radiostationen igång 1955 – även denna gång med aktivt stöd från Ottosson.
   LP-stiftelsen var en naturlig konsekvens av Lewi Pethrus liv. Redan under hans första tid i Stockholm hade han startat ett pojkhem, och det sociala arbetet hade alltid stort utrymme hos Pethrus.
   LP-stiftelsen startades i och med att Lewi själv undbad sig gåvor till 70-årsdagen, och istället uppmanade vännerna att ge en gåva till socialt arbete. Han fick in 175.000 kronor, grundplåten till LP-stiftelsen som fick sin officiella start 1959.

 

Även i USA var Lewi Pethrus en känd och anlitad predikant.

Även i USA var Lewi Pethrus en känd och anlitad predikant.

 

Kaggeholms folkhögskola införskaffades på Lewi Pethrus initiativ 1942. Han såg behovet av att utbilda pingstfolket; Ända sedan inköpet har folkhögskolan också fungerat som något av en motor i pingströrelsen. Också detta projekt tog många år, utredningar och kommittéer innan Pethrus vision kunde bli verklighet.

 

lp_mittuppslag

 

Allmänna Spar- och Kreditkassan, senare Samspar, startades 1952. Motivet var att vinsten från att sköta pingstvännernas bankaffärer skulle gå till missionen. Banken framstod som en förebild för många andra och blev mycket lönsam.
   Att riksdagspartiet KDS över huvud taget kom till berodde också på Lewi Pethrus. Utan hans engagemang och handgripliga insats hade partiet inte startats. Initiativet togs 1964.
   Lewi Pethrus var alltid mån om att hitta unga, dugliga män som kunde driva projekten han startat. Sverre Larsson på Dagen, Erik Edin på LP-stiftelsen och Eskil Johansson på IBRA Radio är alla goda exempel på detta.

 

Svenska kyrkan, Nalen och Nyhem

Märkligt nog var det bara för Filadelfiaförsamlingen – och därmed pingströrelsen i stort – som han misslyckades med att hitta en ledare som kunde ta över efter honom.
   Lewi Pethrus predikstolar de sista åren i Stockholm var Svenska kyrkans kyrkor, LP-stiftelsens Nalen-palatset och Nyhemsveckan. I Filadelfiaförsamlingen predikade han endast mycket få gånger efter att ha lämnat sin tjänst.
Inte heller hans eget gamla förlag, Förlaget Filadelfia, var särskilt entusiastisk över hans böcker. 1966 fick han ge ut sin bok ”Bryt ny mark” på eget förlag, där sedan en mängd böcker utkom – både hans egna och andras.

 

Lewi Pethrus tillsammans med vapenbrodern och sångaren Einar Ekberg.

Lewi Pethrus tillsammans med vapenbrodern och sångaren Einar Ekberg.

 

Pingströrelsens förhållande till sin store pionjär är inte helt självklar. Han var älskad och uppburen av folket, av de troende. Och ute på landsorten såg man honom som den självklare ledaren.
   Men i hemstaden var inte detta ledarskap alltför självklart för församlingens kommittéer, äldstekår och styrelse. I Lewi Pethrus memoarer slås man just av hur ofta den kommittén eller den utredningen inte gav sitt bifall till Pethrus förslag.

 

När Lewi Pethrus gick bort 1974 förlänades han en ära som få andra – en stadsbegravning där celebriteterna stod i rad för att ge mannen sin hyllning.

När Lewi Pethrus gick bort 1974 förlänades han en ära som få andra – en stadsbegravning där celebriteterna stod i rad för att ge mannen sin hyllning.

 

Det var nog inte så att man ifrågasatte hans ledarskap i sig, men väl om Lewi Pethrus verkligen hört från Gud. Det tog i snitt tio år för Pethrus att få sina projekt i hamn; och då var det inte han som bromsade. Det var kommittéer, utredningar, omröstningar och så vidare.
   Pethrus säger själv i intervjuboken ”Lewi Pethrus i närbild”, att om han skulle ha väntat på ett ja från styrelsen skulle han aldrig fått till stånd vare sig Dagen, IBRA Radio, Kaggeholms folkhögskola eller LP-stiftelsen.
   Lewi Pethrus levde i personlig väckelse hela sitt liv. 1968 var han med och tog hit Jesusfolket. 1970 hyrde han tillsammans med några andra Isstadion i Stockholm och arrangerade möten med Kathryn Kuhlman. 1972 arrangerade han den karismatiska konferensen i Stockholm. I samband med den konferensen bad han att få vara med i Filadelfiakyrkan. Det fick han – om han betalade 2.000 kronor. Lewi Pethrus avböjde
   När Lewi Pethrus började sin verksamhet i Stockholm var han hatad, avskydd och utskälld av andra kristna och massmedia. När han dog 1974 förlänades han en ära som få andra – en stadsbegravning där celebriteterna stod i rad för att ge mannen sin hyllning.
(Text: Magazinet)

 

Dan-Jakob och Lewi tillsammans på tältmöte.

Dan-Jakob och Lewi tillsammans på tältmöte.

 

Dan-Jakob i morfar Lewi Pethrus famn på missionsfältet i Tanzania.

Dan-Jakob i morfar Lewi Pethrus famn på missionsfältet i Tanzania.

Se även:
Lewi Pethrus – Guds egen lille entreprenör (Sammanställning av Dan-Jakob)
Lewi Pethrus liv i bilder