Tacksamhet

Share

CD utgiven av Dan-Jakob Media 2014.

– Det är med glädje jag nu gör en återinspelning av de sånger jag skrev och sjöng under 1970- och 80-talen, sånger som berört och uppmuntrat många människor. Skivan innehåller 16 av de mest sjungna sångerna som genomsyras av ett enkelt Jesus-centrerat budskap som är lika aktuellt idag. På skivan finns även den helt nyskrivna sången “Gud är så god emot dig”.
Det är min övertygelse och hälsning till dig att den verkliga tryggheten finns bara hos Gud. “Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning” (Ps 62:2). Gud är så god emot dig och min önskan är att dessa sånger ska få bli till hjälp och uppmuntran för dig.

Dan-Jakob


Sångtexterna finns att hämta här.

 

Text, musik och arrangemang: Dan-Jakob Pethrus
Musiker, tekniker och producent: Dan-Jakob Pethrus
Inspelning, mixning och mastring är gjord i Studio Bärby Äng, 2014.
Omslag: Jonatan Strömgren, Formbyrån Uppsala

Skivan kan beställas här:
CD: order@danjakob.se
MP3: iTunes

Playlist